Namntopplista – Välj ett av följande alternativ.

Home / Namntopplista – Välj ett av följande alternativ.

Statistik för 2018 kommer i januari.

Namnstatistiken baseras på de uppgifter om folkbokförda som Skatteverket lämnar till SCB.